Advokat Stefanussen MNA
Fagområder:
 
 Arbeidsrett
 Kurs
 Arverett
 Eiendomsmegling
 Eiendomsrett
 Erstatningsrett
 Familierett
 Forbrukerjus
 Forsikringsrett
 Husleierett
 Kausjonsrett
 Konkurranserett
 Konkursrett/Gjeld/Tvangsaker
 Kontraktsrett
 Panterett
 Personskade
 Selskapsrett
 Skatt og avgift
 Skifte
 Strafferett
 Trygderett
 

Trenger du juridisk bistand? Ring tlf 380 46 100

Advokatfirmaet Stefanussen MNA tar oppdrag for næringslivet og private innenfor de aller fleste rettsområder (se utfyllende liste på venstre side).

Våre tjenester preges av høy faglig standard og god service.

I samfunnet møter man små og store problemer som krever juridisk innsikt eller juridisk rådgivning.

I de fleste tilfeller søker man advokatbistand når problemene allerede har oppstått. Det er imidlertid lurt å kontakte advokat også før problemene oppstår.

Vil du bestemme hva som skal skje med din formue etter din død? Eier du et firma som skal inngå  kontrakter, er du oppsagt eller må du kanskje si opp noen av dine ansatte? Har du kjøpt bolig som ikke svarte til forventningene eller er du misfornøyd med et offentlig vedtak. Advokat Bjørn Stefanussen har eiendomsmeglerbevilling og ordner med det kontraktsmessige samt oppgjør ved private eiendomssalg.
Vi undersøker om du kan ha krav på fri rettshjelp eller om du har rettshjelpdekning via ditt forsikringsselskap.  For næringslivet har vi utviklet en bedriftsavtale som er blitt godt mottatt for de fordelaktige vilkår som vi her tilbyr. Kontakt oss for bistand. Ring: Tlf. 380 46 100. 

Du kan også kontakte en av advokatene direkte.  Vi svarer også på e-post senest innen 24 timer. 
(For informasjon se under "Kontaktino/ansatte").
(Fotos fra Blindleia: Anders Martinsen)

Advokat Stefanussen MNA - Postboks 702 - 4666 Kristiansand Tlf 380 46 100