Advokat Stefanussen MNA
Fagområder:
 
 Arbeidsrett
 Kurs
 Arverett
 Eiendomsmegling
 Eiendomsrett
 Erstatningsrett
 Familierett
 Forbrukerjus
 Forsikringsrett
 Husleierett
 Kausjonsrett
 Konkurranserett
 Konkursrett/Gjeld/Tvangsaker
 Kontraktsrett
 Panterett
 Personskade
 Selskapsrett
 Skatt og avgift
 Skifte
 Strafferett
 Trygderett
 

Om Advokatfirmaet Stefanussen MNA Tlf 380 46 100

Advokat Bjørn Stefanussen har praktisert som selvstendig advokat i Kristiansand siden 1.januar 2004. Han har erfaring fra bank og privat virksomhet, og har også flere styreverv innenfor næringslivet. Bjørn Stefanussen har omfattende prosedyreerfaring.  Juridisk embetseksamen i 1991.

Advokat Bodil Kristoffersen har bakgrunn blant annet som trygdesjef  i to forskjellige kommuner og har praktisert som advokat i 3 år før hun begynte for seg selv. Bodil Kristoffersen har ansvaret for Lillesand-kontoret hvor hun er å finne i Strandgata 13 (Ole Olsen-bygget 2.etg.) Bodil sitt spesialfelt er familierett og spesielt barnevernssaker.

Advokat Truls Heitmann driver vårt samarbeidende kontor på Finnsnes.Truls har over 12 års erfaring fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og i Troms hvor han jobbet med sosial- og familiesaker, vergemål, kommunalrett, forvaltningsrett samt plan- og bygningssaker.Fra 2006 til 2009 var han ansatt som advokat hos Advokat Bakke i Tromsø. Truls tok juridisk embetseksamen i 1994. Truls tar også saker i Tromsø. Se mer om advokat Heitmann her: www.adv-heitmann.no

Advokat Simen Nordbø Moen har jobbet hos advokatfirmaet Stefanussen siden 2010.  Han har markert seg som en dyktig fagmann på mange områder og har egen advokatbevilling.  

Advokat Marita Aleksandra Erlandsen har vært ansatt siden 1.januar 2011 og har egen advokatbevilling. Marita har prosedert en rekke saker for tingrett og lagmannsrett og har allerede opparbeidet seg god erfaring innenfor mange rettsområder.  

Til sammen innehar vi god faglig kompetanse innenfor et bredt spekter av juridiske områder og vi har  omfattende prosedyreerfaring. Vi står klar til å vurdere din sak.

Vårt mål er å yte faglig god og effektiv juridisk bistand til både næringsliv og privatpersoner i Kristiansand, Lillesand og på Finnsnes.

Ta kontakt med oss på tlf 380 46 100 for en uforpliktende samtale. Advokat Truls Heitmann nås lettest  på tlf 400 27667. Bodil Kristoffersen i Lillesand kan nås på mobil 975 16 715.

 

Advokat Stefanussen MNA - Postboks 702 - 4666 Kristiansand Tlf 380 46 100