Advokat Stefanussen MNA
Fagområder:
 
 Arbeidsrett
 Kurs
 Arverett
 Eiendomsmegling
 Eiendomsrett
 Erstatningsrett
 Familierett
 Forbrukerjus
 Forsikringsrett
 Husleierett
 Kausjonsrett
 Konkurranserett
 Konkursrett/Gjeld/Tvangsaker
 Kontraktsrett
 Panterett
 Personskade
 Selskapsrett
 Skatt og avgift
 Skifte
 Strafferett
 Trygderett
 

For pristilbud, kontakt oss på tlf 380 46 100

Gjeldende fra og med 1. januar 2014.
Fri rettshjelp:
Etter rettshjelpsloven kan det offentlige i mange saker dekke utgifter ved advokatbistand. Forutsetningen er at man har en brutto inntekt på under kr. 246 000,- for enkeltpersoner og kr. 369 000,- for ektefeller/samboere. Videre er det et vilkår at man ikke har en netto formue på over kr. 100 000,-.     Enkelte saker dekkes av det offentlige uavhengig av overnevnte inntekts- og formuesgrenser. Ta kontakt for å høre om din sak gir rett til fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring: 
Stort sett alle forsikringspoliser har i vilkårene inntatt bestemmelser om at forsikringsselskapet dekker kostnader ved advokat. Typiske tilfeller er tvister hvor det foreligger mangler ved kjøp og salg av fast eiendom, kjøretøy eller båt. Tvister overfor takstmenn, eiedomsmeglere, banker m.m dekkes også som hovedreglen av forsikringen. Ta kontakt så undersøker vi forsikringsmulighetene. 

Straffesaker:
I straffesaker har man i de fleste saker rett til fri forsvarer på det offentliges bekostning. 
Dette gjelder også når man er fornærmet ved en straffbar handling.

 Fastpris eks mva.

Testament fra kr 2.000,-.  

Ektepakt fra kr 2.000,-.

Standard samboerkontrakt fra kr 2.000 eks. mva.

Prisene forusetter at det ikke kommer problemstillinger som krever ekstra arbeid fra advokatens side.

Timepris 

Prisene varierer ut fra oppdragets art fra kr 1.200 pr time til kr 1.500 eks.mva.

Fri rettshjelp hvor det offentlige betaler er timesatsen kr 945 eks mva. Det tas forbehold om endringer av timepris underveis i oppdraget.

 Dekning av utgifter

Dersom det påløper utgifter ved oppdraget, vil dette kreves dekket av kunde. Dette gjelder reiseutgifter, rettsgebyr, tinglysingsgebyr etc.

 Bedriftsavtaler :  Spør etter vår populære bedriftsavtale som er svært fordelaktig for ditt selskap    og dine ansatte.  

Advokat Stefanussen MNA - Postboks 702 - 4666 Kristiansand Tlf 380 46 100